Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických
Oprava vyhradených technických zariadení elektrickýchRevízie elektrických zariadení a bleskozvodov


• Revízia elektroinštalácie a spracovanie revíznej správy, v prípade záujmu vypracovanie projektu
• Východiskové revízie vykonávané pri elektroinštalácii nových stavieb alebo stavieb po rekonštrukcií, na novom alebo zrekonštruovanom zariadení pred jeho uvedením do prevádzky
• Pravidelné revízie v stanovených lehotách vykonávané pri elektroinštalácii počas prevádzkovania a na zariadení, ktoré je už v prevádzke
• Revízie bleskozvodov vykonávané pri novej inštalácii, po rekonštrukcii, v pravidelných intervaloch počas používania alebo po každom zásahu bleskom
• Revízie pracovných strojov a prístrojov

Img

Revízie elektrických spotrebičov a ručného náradia


• Revízie elektrických spotrebičov ako sú počítače, monitory, tlačiarne, kopírky, variče, chladničky, predlžovacie prívody, ... vykonávané počas používania spotrebičov v pravidelných intervaloch
• Revízie elektrického ručného náradia ako sú vŕtačky, uhlové brúsky, zváračky, ... vykonávané počas používania náradia v pravidelných intervaloch

ImgMontáž, rekonštrukcia a údržba elektrických zariadení a bleskozvodov


• Montáž, rekonštrukcia a údržba elektroinštalácie v rodinných domoch, bytových domoch, bytových jednotkách ako i v obchodných a administratívnych priestoroch a priemyselných objektoch – vymieňame staré elektrické rozvody za nové, poistky za moderné ističe, inštalujeme prúdové chrániče, prepäťové ochrany,...
• Elektrické prípojky k rodinným domom a pod.
• Napojenie elektrospotrebičov, vstavaných spotrebičov, či iných elektrických spotrebičov
• Projektovanie elektroinštalácie v rodinných domoch, bytoch, ...
• Montáž bleskozvodov